Vaktmesterservice AS

Alt innen vaktmestertjenester

Hva gjør en vaktmester?

Du har sikkert hilst på vaktmesteren dersom du bor i borettslag eller i et sameie, men hva innebærer egentlig vaktmesterjobben og hva konkret gjør en vaktmester?

Velg vaktmesterservice og få løpende vedlikehold og optimalt oppsyn av eiendommen, så kan styret redusere driftskostnadene betraktelig og fokusere på andre ting.

Noen av våre kunder

Havegaten
Signaturhagen
Slotsengen
Husøy havn
Ramdalveien 2 (tidligere idefagskolen)
Borettslaget Vestfjorden terrasse & Utsikten Skogro

Vaktmesterarbeid

Vaktmesterarbeid innebærer et stort ansvar og allsidig kunnskap. En vaktmester skal utføre mange ulike oppgaver som krever bred kunnskap innen mange fagfelt og man må ha evnen til å overføre kunnskapen til praktisk ekspertise.

Vaktmesteren har i utgangspunktet hovedansvar for utvendig og innvendige drifts- og vedlikeholdstjenester for enten næringseiendom, borettslag, sameier, offentlige bygg eller boligselskap. En vaktmester skal påse god orden på eiendommen og sørge for at alt fungerer som det skal. Vaktmester skal holde orden på utstyr, maskiner og redskap.

Vaktmesterjobben er en allsidig jobb.

Vaktmestere utfører tjenester for ulike kunder på forskjellig type eiendommer og behovene kan variere mye.

Et serviceyrke

Det er viktig å være proaktiv – helst et hestehode foran hele tiden. Det handler mye om å se hva som forårsaket en uønsket hendelse og prøve å forhindre at den samme hendelsen oppstår på nytt. Med andre ord ikke bare løse de faktiske problemene man kan se, men også finne roten til hvorfor det oppstod og forhindre at det i det hele tatt dukker opp et liknende problem igjen i fremtiden.

Som vaktmester utfører man ikke bare praktisk vaktmesterarbeid. Man snakker med folk. Uansett hva slags eiendom det er snakk om så vil vaktmestere i de fleste tilfeller møte mange mennesker. Flere av disse menneskene vil man komme i kontakt med, slå av en prat eller to med og noen kan man bli godt kjent med. Denne dialogen er viktig for å forstå eiendommen og utfordringene eiendommen har.

På denne måten bidrar vaktmester ikke bare med praktiske oppgaver men også til trivsel og det sosiale samholdet.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?