Våre tjenester

Ta kontakt ved spørsmål

Trenger dere en vaktmester?

Vaktmesterservice tar både små og store oppgaver, både fast og ved akutt behov. Vi sørger for å skreddersy en frekvensplan tilpasset deres eiendom og styrets ønsker.

Vurdering og rapportering

Som vaktmester må man ha evnen til å observere og se utfordringer, være kreativ og finne løsninger som vedvarer.

En del av vaktmesterarbeidet innebærer å nøye inspisere alle områder, kriker og kroker av eiendommen for å sikre at det ikke gjemmer seg noen skjulte mangler eller feil.

En viktig del oppgavene til en vaktmester er å gjøre en god vurdering av funn, rapportere hva som er gjort i rapporteringsperioden og gi anbefalinger på hva som bør gjøres av forbedringer i fremtiden. Å komme med forslag til utbedringer og eventuelle rutineendringer kan minske risikoen for uønskede hendelser eller problemer i tiden fremover.

Vedlikeholdsarbeid

Som yrkestittelen tilsier skal en vaktmester observere og drifte eiendommen. Men hva innebærer egentlig dette vedlikeholdsarbeidet? Disse oppgavene varierer fra hva slags eiendom det er snakk om, hvilke driftsavtaler som er inngått og den avtalte frekvensplanen.

Vaktmesterarbeid kan innebære oppgaver som:

 • Oppsyn av eiendommen – opprydding i fellesarealer inne og ute
 • Lyspæreskift – og kontroll av lys innendørs og utendørs
 • Avfallshåndtering – fjerning og bortkjøring av løv, kontroll av søppelrom
 • Gartnertjenester – planting av blomster, luke, fjerne råtne busker og planter
 • Mindre malejobber – male trappeoppganger, gelender, dører, vegger
 • Renhold – feiing, kosting der det behøves
 • Låsbytte – sjekk av låser og bytte ved behov
 • Måking – måking av inngangspartier og veier, fortau
 • Mindre snekkeroppgaver – sette opp hyller, skap og montere enkle møbler
 • Klipping av hekk 
 • Brannvern – kontroll av rømningsveier brannslokkingsutstyr og markeringer
 • Taksjekk – kontroll av takrenner og nedløp
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon – oppfølging av serviceavtaler

Enklere hverdag

Våre erfarne vaktmestere utfører det meste av driftsoppgaver og vaktmesterarbeid. Det gjelder uansett om de er på oppdrag i et sameie eller i et borettslag. Vi legger stor stolthet i arbeidet som utføres. Vårt mål er å skape trivsel, øke boverdien og lette arbeidet til styret ved å drifte eiendommen slik at de kan fokusere på andre viktige oppgaver. 

Driftstjenester vi tilbyr:

 • Oppsyn av eiendom
 • Lyspæreskift
 • Avfallshåndtering
 • Mindre malejobber
 • Renhold
 • Låsbytte
 • Måking
 • Feiing
 • Mindre snekkeroppgaver
 • Klipping av hekk
 • Brannsikring
 • HMS
 • Taksjekk
 • Planting av blomster
 • Gressklipping
 • Gartnertjenester
 • Kontroll av fyringsanlegg og ventilasjon
 • Tilsyn av bygningsmassen
 • Rydding av fellesområder
 • Vanning
 • Julepynting

Tekniske anlegg

De fleste eiendommer har ett eller flere tekniske anlegg. For disse anleggene kreves teknisk ekspertise. Eksempler på tekniske anlegg er: heis, pumper, monteringer, ventilasjon, elektriske installasjoner, rør & vannsystem. 

Ved oppsyn og kontroll av slike anlegg kreves ofte spesielle sertifiseringer.

Vaktmester må enten ha disse sertifiseringene selv eller bistå styret i sameiet eller borettslaget med å finner gode kvalifiserte samarbeidspartnere. Vanligvis inngås det jevnlige serviceavtaler og ofte er dette også lovpålagt.